onsdag 23. september 2009

Explore-gruppa på kajakktur


Forrige veke var Explore-konfirmantane på tur med kajakk. Først var det kurs i grunnleggande teknikk og øving i å velta og krabba opp i kajakken igjen. Akkurat det fekk eg bruk for!
Les meir på den nye 'konfebloggen'.

tirsdag 22. september 2009

Misjonskvinna


Oppe på St. Hans-haugen bur Kari Aadland. Ho er ei av dei som var med og starta misjonsmessa i Os for 30 år sidan, (som i år er i Kyrkjetunet laurdag 31. oktober) og stiller gjerne opp for eit intervju. Som den gode misjonskvinna ho er, har ho kaffien klar når ho får besøk, og me set oss ned ved stoveglaset med den nydelege utsikta over Osøyro.
Les meir på Misjonsbloggen.

torsdag 3. september 2009

Om miskunnsame samaritanar


Korleis skal eg preika om den miskunnsame samaritanen på søndag? Det er ikkje lett når eg føler meg meir som presten eller levitten, dei som gjekk forbi mannen som var slått ned av røvarar. Me blir så lett kyniske i møte med mykje naud. Det er vondt å ta inn over seg andre sin smerte, og ofte lettare å sjå ein annan veg. Preiketeksten på søndag står i Lukas 10,25-37.

Denne veka har eg lese teksten mange gonger, halde andakt om den miskunnsame samaritanen både til staben – me samlast i kyrkja kvar tirsdag morgon til ein liten andakt – og på eit par eldreinstitusjonar. På søndag skal det vera presentasjonsgudsteneste med nesten 50 konfirmantar og familiane deira, og det er viktig for meg å klara å kommunisera bodskapen i teksten på ein god måte.

I dag var eg oppom på ”Vindfanget”. Det er eit oppfølgingssenter for menneske som vil jobba seg ut av rusavhengighet og kriminalitet, og det blir drive av Kirkens Sosialtjeneste. Det var flott å treffa menneska der og sjå dei gode tiltaka dei driv med, mellom anna ein sykkelverkstad. Her er iallfall eit døme på at nokre har late seg inspirera av Jesus si forteljing om den miskunnsame samaritanen. Vindfanget skal få kyrkjelyden sitt takkoffer på søndag. Det passar godt.

Om adventstid og rett til arbeid

Vigra og Valderøy skulekorps spelte på julegrantenninga. På den årlege julegrantenninga på Roald hadde eg ord for dagen, der eg snakka l...