onsdag 22. september 2010

Berre på grunn av din nådeBerre på grunn av din nåde,
berre på grunn av Guds lam,
får vi no lov til å komma,
berre ved blodet som rann.

Far, når du vinkar oss til deg,
vi kjem, på ditt ord.
Her får vi kjenna din kjærleik
i fellesskap rundt ditt bord.

Om du ville gøyma på syndeskulda mi
Kunne eg då verta ståande og gå fri?


Fritt etter Gerrit Gustafson

Denne omsettinga laga eg i sommar. Eg følte behov for å laga ein nynorsk versjon av den kjende songen, og eg hadde Rublevs bilde av Den Heilage Treeininga i bakhovudet medan eg skreiv.

tirsdag 14. september 2010

Konfirmantane er i gang igjen!


Her er nokre av konfirmantane i årets KRIK eXplore-gruppe klare til kajakkurs i Hauglandsjøen. Til helga blir det overnattingstur med kajakk og oselvar. Me gler oss! Dette er jo noko av det som gjer det ekstra kjekt å vera prest.
Fleire bilde på "Konfebloggen".

søndag 12. september 2010

Familieleir


Me har vore på familieleir på Brandøy denne helga, organisert av familiesamlingane i Os. Gruppa frå 5. -7. klasse hadde "bruer" som tema. Først lagde me bruer av kroppane våre, og så konstruerte me ei hengebru av tre og tau. Geir Skarding er jo så praktisk anlagt, så han kom opp med den ideen. Så snakka me litt saman om kva me treng bruer til, og at Jesus har laga ei bru mellom Gud og oss menneske.Den årlege familieleiren er så populær at han blir fullteikna utan å bli annonsert utanom familiesamlingane. Familiesamlingane er lavterskel-samlingar på Nore Neset aktivitetshus om lag ein gong i månaden, med ein enkel barneandakt, kaffikos og leik i gymsalen. Brandøy ungdomsheim er ein leirstad som er eigd av Indremisjonssamskipnaden - den delen av Indremisjonsforbundet som omfattar Sunnhordland, Hardanger, Voss og Midhordland.

Sjølv har eg utruleg mange gode minne frå Brandøy. Her reiste eg på leir kvart år frå eg var elleve år gammal, og eg har fått viktige impulsar for trua mi. Eg tvilar på at eg hadde vore ein aktiv kristen i dag, viss det ikkje hadde vore for det eg har fått med meg på Brandøy, så eg føler eg står i stor takknemlighetsgjeld til dei som var leiarar den gong eg var ung.

Om adventstid og rett til arbeid

Vigra og Valderøy skulekorps spelte på julegrantenninga. På den årlege julegrantenninga på Roald hadde eg ord for dagen, der eg snakka l...