fredag 16. januar 2015

Bibeldagen 2015

Foto: Tor Tjeransen

Kyrkja i Giske løftar fram Bibelen med fleire arrangement i månadsskiftet januar – februar.   Det byrjar i Godøy bedehuskapell søndag 25. januar kl 11.  Denne gudstenesta er ein del av Lys Våken-arrangementet for 10- og 11-åringar frå Giske og Godøya, og dei som går i 5. klasse får utdelt Bibelen.  Takkofferet går til Bibelselskapet og arbeidet som dei driv saman med Bibelselskapet i Egypt.  I år skal dei dela ut Lukasevangeliet til hundre tusen skuleborn.   Søndag 1. februar er det også takkoffer til Bibelselskapet i Giske kyrkje.  Bibelselskapet skriv at for berre 300 kroner kan ein klasse med 40 elevar få både Lukasevangeliet og ei oppgåvebok som følgjer med.

Torsdag 29. januar får me besøk frå Egypt.  Då er det møte i Valderøy bedehus kl 19.30, og dette er eit samarbeid med Valderøy indremisjon.  Det er Nashat Megalaa, informasjonsleiar i Bibelselskapet i Egypt som kjem hit saman med Bernt G. Olsen frå Det Norske Bibelselskap.  Dei vil fortelja om det store bibelarbeidet dei driv i Egypt. 
Video: Det Norske Bibelselskap

mandag 5. januar 2015

Sunnmørsleia til Selja 30. juni - 5. juli

Bli med på ei pilegrimsreise langs Sunnmørskysten til Seljumannamessa på Selje kloster.Reisa startar ved Borgund kystmuseum i Ålesund tysdag 30. juni og endar opp på Selje kloster søndag 5. juli.  Dette blir ei vandring over sjø og land med ulike former for båttransport langs kystpilegrimsleia.  På vegen vil me gå innom gamle kyrkjer og stader med kulturhistorisk interesse.  Det vil bli avsett tid til bøn og stille stunder undervegs.

Ruta byrjar med ei tidsreise på tusen år på ein dag: Først med vikingskipet “Borgundknarren” frå Sunnmøre museum på Borgund over fjorden til Giske kyrkje, og vidare med hurtigbåt til Hareid.  Der går me over fjellet til Ulsteinvik.  Dagen etter ror me vidare – mellom anna i eit mindre vikingskip –  gjennom skjergarden i Herøy. Tredje dagen vandrar me over Gurskøya og får båtskyss til Sandsøya.   Fjerde dagen går ferda vidare med båt til Vanylven, der det blir ei vandring til Åheim.  Til slutt går me over fjellet til Selje og tar båt ut til klosteret på øya Selja.  Søndag formiddag avsluttar me pilegrimsreisa med å delta i den økumeniske gudstenesta i Selje kloster.  

Bagasjetransport vil bli organisert, men dei som melder seg på turen må vera i god nok fysisk form til å vandra opp til 4-5 timar dagleg med oppstigingar på opp til 500 høgdemeter.

Når sjølve pilegrimsreisa er slutt, kan dei som vil gjera reisa endå litt meir spennande, ta turen tilbake til Ålesund med hurtigruta frå Måløy måndag morgon.  
Leiar for pilegrimsreisa blir sokneprest i Giske, Geir Sakseid.

Påmelding
Det er plass til 20 deltakarar på denne turen.
Du melder deg på ved å senda ein epost til: gesa@giske.kommune.no  Du vil då få informasjon om betaling.  Når depositum er innbetalt, er påmeldinga stadfesta.

Pris
Kr 5000,-  Dette skal dekka båttransport, overnattingar, måltid og andre fellesutgifter.  Depositum ved påmelding kr 1000,- Dette blir kun tilbakebetalt dersom turen blir avlyst. Prisen dekker ikkje retur til Ålesund.

Nye arbeidsoppgåver

Bloggen "Presteprat" blir avslutta / satt på vent. I februar byrja eg i ny jobb som misjonsrådgjevar i Møre bispedøme, og i samban...