torsdag 17. juni 2010

Saman i bøn for Os


I går kveld var eg på tverrkyrkjeleg bønesamling i Eldstova på Kyrkjetunet. Der var kristne frå ulike forsamlingar og kyrkjesamfunn i lag for å lovsynga Gud og be til han for bygda vår. ”Saman i bøn for Os” arrangerar desse samlingane ein gong i månaden rundt om på ulike stader i bygda, og eg representerer Den norske kyrkja i denne samanhengen.

Neste gong Os kyrkjelyd er vertskap for dette, blir 3. og 4. september. (Sett av datoane!) Då blir det bøne-og lovsongshelg her. Fredag kveld skal kyrkja fyllast med lovsong, og laurdag formiddag blir det bøneseminar i Kyrkjetunet. Då får me besøk av Ruth Iren Grimstad, som er bøneleiar i Oase og med i styret for Nasjonalt Bønneråd, som du kan lesa om her.

Visjon for Saman i bøn for Os:
Me arbeider no med å utarbeida skriftleg den visjonen som me har for dette arbeidet. Førebels har me komme fram til denne teksten:

"Saman i bøn for Os" skal samla og inspirera menneske frå ulike kristne samanhengar til lovsong og forbøn for Os og såleis gjera Jesus synleg i bygda. Verksemda vert leia av ei kjernegruppe av medlemer frå ulike forsamlingar.
Bærebjelkane for visjonen og verksemda er einskap, lovsong og forbøn:
Einskap - Vi vil stå saman i bøn for å gjera Jesus synleg i Os.
Lovsong - Vi vil lovsynga Gud og såleis føra Os og folk som bur her, inn i Guds nærvere.
Forbøn - Vi vil løfta folket i bygda og deira behov opp til Gud i bøn, slik at dei kan oppleva Guds omsut og frelse.

Dessutan arbeider me med å formulera eit punkt om evangelisering, for me har fleire gonger sist vår hatt utadretta tiltak på Amfi-senteret.

Nye arbeidsoppgåver

Bloggen "Presteprat" blir avslutta / satt på vent. I februar byrja eg i ny jobb som misjonsrådgjevar i Møre bispedøme, og i samban...