søndag 24. juni 2012

Avskil med Os kyrkjelyd


I dag er eg takksam for mange gode ord, fine gåver og varme handtrykk og klemmar frå folk i Os kyrkjelyd.  Etter tre og eit halvt år som kapellan, takkar eg av.  Om litt over ein månad skal flyttelasset nordover til Valderøya og Giske kommune.  Med på flyttelasset får me med oss dei fine gåvene me fekk.

Litt ekstra gøy for meg var det at eg endeleg fekk spela tuba i kyrkja.  Saman med Vegard Hodneland på piano og Øyvind Gjerde på saksofon synest eg me fekk det til å svinga godt med litt dixieland-rytmar i formiddag. No kan eg levera tubaen tilbake til Os musikkforening, der eg har hatt gleda av å spela i eit par år.

Etter gudstenesta diska soknerådet opp med kaker og kaffi, og det var tid for takketalar.  Det varma! Kjære alle i Os kyrkjelyd:  Saman med familien min er me glade og takksame for alt me har fått med oss dei åra me har vore her.  Snart seks år har me budd i kommunen, og eg har arbeidd i kyrkjelyden i tre og eit halvt av desse åra.

Her er noko av det eg sa i takketalen under kyrkjekaffien:
”For fire år sidan, på den tida eg søkte på stillinga som kapellan i Os, var eg veldig usikker på om eg eigentleg passa til å vera prest i folkekyrkja.
Den tida eg har hatt her i Os, har gitt meg trua på at eg hadde, og framleis vil ha ein plass i kyrkja vår. 
Derfor vil eg takka dåke, gode kollegar og medarbeidarar, folk eg har fått møta i arbeidet, både i sorg og i glede.  Eg vil takka dåke for all den oppmuntringa de har gitt meg.  Takk for gode ord og smil, takk for konstruktiv kritikk når det har vore på sin plass. ” 

No gjenstår eit par veker til før ferien, og når me så har feira bryllaup for dotter og svigerson, er det tid for å venda nasen nordover.  Me gler oss!

Nye arbeidsoppgåver

Bloggen "Presteprat" blir avslutta / satt på vent. I februar byrja eg i ny jobb som misjonsrådgjevar i Møre bispedøme, og i samban...