fredag 28. mars 2014

Pilegrimar på MørekystenI eit tidlegare blogginnlegg spør eg kva me kan gjera lokalt her i Giske i forhold til Kystpilegrimsleia.  No skjer det endeleg ein del ting her:

Frå Giske til Selja
Den 1. juli er det planlagt ei pilegrimsvandring over sjø og land frå Giske til Selja.  Målet er å delta på den årvisse Seljumannamessa første søndagen i juli.  Framleis er det mange detaljar som ikkje er fastlagde for denne turen, men tanken er at ein skal bruka både offentlege transportmiddel, robåtar og gå til fots.  På vegen tenkjer ein seg innom fleire av øyane sør for Giske, som Hareidlandet og øyane i Herøy kommune, før ein legg vegen til Åheim og St. Jetmundkyrkja.  Derifrå vil ein gå den gamle kongsvegen over Mannseidet til Selje, og ta båt ut til sjølve Selja og dei gamle klosterruinane.   Det vil bli lagt opp til enkel og rimeleg innkvartering.
Selja er eit naturleg pilegrimsmål langs vestlandskysten.  Ikkje berre som ein stasjon på veg til Nidarosdomen, men som eit mål i seg sjølv.  Hit kom dei første kristne innvandrarane som flyktningar på slutten av 900-talet, og legenda om den heilage Sunniva førte etter kvart til at Selja vart eit senter for kyrkja i Noreg.  Her var det første bispesetet for Bjørgvin bispedøme, som Sunnmøre tilhøyrde fram til Møre bispedøme vart oppretta i 1983.  
Dei som er interesserte i denne turen, kan kontakta Nils Krister Larsen gjennom facebook-gruppa Seljasamfunnet

Frå Stavanger til Trondheim
Veka før Olsok vil det gå ein seilas frå Stavanger til Trondheim for å lansera kystpilegrimsleia.  Når følgjet kjem til Giske, søndag 27. juli, er det planlagt middagsbøn  - ei enkel liturgisk samling –   i Giske kyrke kl 16.00.  
Dagen før, laurdag 26. juli, blir det ei større markering ved klosterruinane på Selja.  Detaljane rundt kva som skal skje, veit vi enno ikkje noko om, men det ville jo vore flott om folk frå Giske kunne reist ned til Selja den laurdagen og vore med på det som skjer.  Høyrest dette interessant ut, så ta kontakt med meg på tlf. 91325568 eller epost gsakseid@gmail.com.
Frå Giske går lanseringsseilasen vidare via Bud og Kristiansund, slik at ein kan feira olsok i Trondheim.

NMS Møre planlegg fleire vandringar
Den siste helga i august inviterer NMS Møre til pilegrimsvandring på Nordmøre , der dei mellom anna skal sjå Kulisteinen, eit av dei første spora av kristen tru i landet vårt.  Neste år tenkjer dei seg ein tilsvarande tur i Nordre Sunnmøre, med m.a. Giske kyrkje og Borgund kyrkje som mål.  Etter kvart tenkjer ein seg med desse turane å komma fram til Selja.

Stiftsdagar med seminar om Kystpilegrimsleia

For dei som er tilsette i Møre bispedøme, er det interessant å vita at det blir eit seminar om kystpilegrimsleia under stiftsdagane på Molde folkehøgskule.  Seminarhaldar er Margun Pettersen, som sjølv har reist leia som kystpilegrim, og som har gitt ut rapporten «Pilegrim på kjøl»

lørdag 1. mars 2014

Giske i fastetida


No byrjar snart den kristne fastetida:  Dei førti kvardagane frå oskeonsdag til påskenatta, då kristne tradisjonelt har avstått frå kjøt.  Mange meinar at ordet karneval kjem av det seinlatinske carne vale, som tyder «farvel til kjøtet». Faste kan definerast som å avstå frå noko godt for å oppnå noko endå betre. 


Fastelavnssøndag er det karnevalsgudsteneste i Valderøy kyrkje, med kyrkjelydspedagog Anne-Helen Roaldsnes som liturg. Same dagen er det «vanleg»  gudsteneste med dåp i Giske kyrkje.  Ja, ikkje heilt vanleg då, for konfirmantane blir spesielt delaktige i gudstenesta denne gongen. 

Feitetysdag (4. mars)  får konfirmantane besøk frå Kirkens Nødhjelp.  Etter skuletid møter konfirmantane frå Valderøya og Vigra i Valderøy kyrkje til undervisning om årets fasteaksjon.   Tradisjonelt er dette dagen då folk skulle eta restane av kjøt og annan feit mat.

Oskeonsdag (5. mars) er det gudsteneste kl 19.00 både i Johanneskapellet på Valderøya og i Vigra kyrkje.  I Johanneskapellet blir dette starten på ein serie kveldsgudstenester kvar onsdag fram mot påske.  Sidan soknepresten på Valderøya, Andre Sjåvåg skal på pilegrimsreise til Det heilage landet, blir tre av desse gudstenestene leia av diakon Berit Johansen og av underteikna.   I Vigra kyrkje blir det duka til langbordsgudsteneste på oskeonsdag.   «Lær oss å dekke et langbord i verden» blir temaet for denne kvelden, der konfirmantane har mykje av ansvaret.  Det blir bønevandring og eit enkelt måltid i denne gudstenesta, og takkoffer til Kirkens Nødhjelp.  

Sjølve fasteaksjonen går av stabelen tysdag 8. april, siste veka før Palmesøndag.  Då vil konfirmantane banka på dørene til husa på alle øyane i kommunen vår, og me håpar dei vil bli godt mottekne. 

God fastetid!

Nye arbeidsoppgåver

Bloggen "Presteprat" blir avslutta / satt på vent. I februar byrja eg i ny jobb som misjonsrådgjevar i Møre bispedøme, og i samban...