lørdag 14. mars 2009

Åndenes makt og Jesu makt

Søndagens preiketekst kunne vore manus for eit program i TV-serien ’Åndenes makt’. Jesus driv ei vond ånd ut av ein mann, og viser oss at hans makt er sterkare enn djevelens makt. Der Jesus kjem inn, er det ikkje plass til det vonde.

Teksten finn me i Lukas 11,14-28. Nokre av dei som såg kva Jesus gjorde, meinte han fekk krafta si frå djevelen. Jesus argumenterer for at det blir heilt ulogisk, for ’er no Satan komen i strid med seg sjølv, korleis kan då riket hans halda seg?’

Mange nordmenn trur på det overnaturlege. I oppstyret rundt ’Snåsamannen’ kom det fram at sentrale politikarar også deler den mest vanlege norske truvedkjenninga: ’Det er meir mellom himmel og jord enn det me forstår’.

Alle menneske er skapt med ein åndeleg dimensjon. Men når me misser kontakten med Gud, oppstår det eit tomrom – eit vakum – inni oss. Livet kjennest tomt, og ein er på leit etter noko å fylla det åndelege tomrommet med. Men då er det viktig at dette tomrommet blir fylt med noko godt. Mange tar til takke med kva som helst for å fylla tomrommet i livet sitt. Det er ikkje alt som er like godt. Mange som leitar etter meining i alternativ religion, opplever at dei blir fanga av krefter som dei ikkje kan kontrollera sjølv.

I dagens tekst ser me at Jesus er sterkare enn dei vonde kreftene. Der Jesus kjem inn, må det vonde ut.
Den beste måten å fylla tomrommet i hjarta på, er å fylla det med Guds ord. Til slutt i teksten vår var det ei kvinne som ropa til Jesus: ’Sælt er det morslivet som bar deg og det bryst som du saug!’ Men Jesus svara: ’Sei heller: Sæle er dei som høyrer Guds ord og tek vare på det.’

Jesus er Guds ord. Der Jesus kjem inn, er det ikkje plass til det vonde.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar