torsdag 26. mars 2009

Kyrkjeplantarar frå Estland

Sist helg hadde Os besøk frå Estland. Tiina Kliiman er prosjektleiar for kyrkjeplantinga i drabantbyen Mustamäe i hovudstaden Tallinn. Med seg til Os hadde ho Andres Vesper, som er ein av dei frivillige medarbeidarane som har engasjert seg i prosjektet i vinter.

Os kyrkjelyd har lenge støtta misjonsarbeidet i Estland. Etter at Kjersti og Bård Nordheim avslutta sitt engasjement i ungdomsarbeidet i den estiske kyrkja, har Os vidareført støtta til Estland. Sist søndag var Tiina og Andres med i gudstenesta og fortalde om prosjektet, før me tok opp eit takkoffer til arbeidet. Det blir meir om dette prosjektet i neste nummer av kyrkjebladet.


Misjonsfest
Kaffi høyrer med når det er misjonsfest. Kvart år på Maria budskapsdag er det årsmøte i Det Norske Misjonsselskap (NMS) sin fellesforening i Os. Som alltid er det mange gode kaker!
Kyrkjeplantarane frå Estland var med på misjonsmøtet. Det var også Øyvind Øy frå NMS sitt områdeutval for Bergen, Mid- og Vesthordland.

lørdag 14. mars 2009

Åndenes makt og Jesu makt

Søndagens preiketekst kunne vore manus for eit program i TV-serien ’Åndenes makt’. Jesus driv ei vond ånd ut av ein mann, og viser oss at hans makt er sterkare enn djevelens makt. Der Jesus kjem inn, er det ikkje plass til det vonde.

Teksten finn me i Lukas 11,14-28. Nokre av dei som såg kva Jesus gjorde, meinte han fekk krafta si frå djevelen. Jesus argumenterer for at det blir heilt ulogisk, for ’er no Satan komen i strid med seg sjølv, korleis kan då riket hans halda seg?’

Mange nordmenn trur på det overnaturlege. I oppstyret rundt ’Snåsamannen’ kom det fram at sentrale politikarar også deler den mest vanlege norske truvedkjenninga: ’Det er meir mellom himmel og jord enn det me forstår’.

Alle menneske er skapt med ein åndeleg dimensjon. Men når me misser kontakten med Gud, oppstår det eit tomrom – eit vakum – inni oss. Livet kjennest tomt, og ein er på leit etter noko å fylla det åndelege tomrommet med. Men då er det viktig at dette tomrommet blir fylt med noko godt. Mange tar til takke med kva som helst for å fylla tomrommet i livet sitt. Det er ikkje alt som er like godt. Mange som leitar etter meining i alternativ religion, opplever at dei blir fanga av krefter som dei ikkje kan kontrollera sjølv.

I dagens tekst ser me at Jesus er sterkare enn dei vonde kreftene. Der Jesus kjem inn, må det vonde ut.
Den beste måten å fylla tomrommet i hjarta på, er å fylla det med Guds ord. Til slutt i teksten vår var det ei kvinne som ropa til Jesus: ’Sælt er det morslivet som bar deg og det bryst som du saug!’ Men Jesus svara: ’Sei heller: Sæle er dei som høyrer Guds ord og tek vare på det.’

Jesus er Guds ord. Der Jesus kjem inn, er det ikkje plass til det vonde.

torsdag 12. mars 2009

Soul Survivor


Til sommaren blir det englandstur. Eg har høyrt mykje bra om den store ungdomsfestivalen Soul Survivor, og har veldig lyst til å få med meg ein gjeng ungdommar frå Os dit. Siste veka før skulen byrjar igjen reiser me til Somerset, sørvest i England for å oppleva mykje god musikk, sterk lovsong, tydeleg undervisning og mykje gøy. Ein gjeng frå Samnanger reiser dit samtidig med oss. Les meir om programmet og om prisen her. NB: Viss du har tenkt deg dit, må du hiva deg rundt med ein gong! Foreløpig påmeldingsfrist til kyrkjekontoret i Os er 24. mars.

søndag 8. mars 2009

Biskop Halvor er på plass

Det var stappfullt i domkyrkja i formiddag då den nye biskopen vår, Halvor Nordhaug, vart vigsla til gjerninga si. Os kyrkjelyd var representert ved soknerådsleiaren vår, Lill-Karin Wallem, og prost Margrethe H. Askeland var der saman med alle dei andre prostane i bispedømet. Me som ikkje var offisielt inviterte, klarte å finna oss plasser på dei aller bakerste benkene, langt unna både konge, minister og andre prominente personar.

Det var gjester frå både nord og sør (eller syd, jfr. diskusjonen i Os og Fusaposten...). Kyrkjepresidenten i den lutherske kyrkja i Eritrea var der, og bispar frå kyrkja i England, Danmark, Sverige og Finland. Den svenske biskopen og kona hans fortalde meg då eg henta dei på flyplassen at dei hadde vore i Bergen ein gong før - som ganske unge. Den gongen køyrde dei over fjellet på kvar sin Vespa scooter.

Eg synest det var flott å sjå at så mange var der for å ønska biskopen vår velkommen til Bjørgvin. Han seier at han vil be for kyrkjelydane i Bispedømet, og ber oss huska på han i forbøn og. Så håpar me han kan ta turen hit til Os om ikkje alt for lenge.

Om adventstid og rett til arbeid

Vigra og Valderøy skulekorps spelte på julegrantenninga. På den årlege julegrantenninga på Roald hadde eg ord for dagen, der eg snakka l...