søndag 12. september 2010

Familieleir


Me har vore på familieleir på Brandøy denne helga, organisert av familiesamlingane i Os. Gruppa frå 5. -7. klasse hadde "bruer" som tema. Først lagde me bruer av kroppane våre, og så konstruerte me ei hengebru av tre og tau. Geir Skarding er jo så praktisk anlagt, så han kom opp med den ideen. Så snakka me litt saman om kva me treng bruer til, og at Jesus har laga ei bru mellom Gud og oss menneske.Den årlege familieleiren er så populær at han blir fullteikna utan å bli annonsert utanom familiesamlingane. Familiesamlingane er lavterskel-samlingar på Nore Neset aktivitetshus om lag ein gong i månaden, med ein enkel barneandakt, kaffikos og leik i gymsalen. Brandøy ungdomsheim er ein leirstad som er eigd av Indremisjonssamskipnaden - den delen av Indremisjonsforbundet som omfattar Sunnhordland, Hardanger, Voss og Midhordland.

Sjølv har eg utruleg mange gode minne frå Brandøy. Her reiste eg på leir kvart år frå eg var elleve år gammal, og eg har fått viktige impulsar for trua mi. Eg tvilar på at eg hadde vore ein aktiv kristen i dag, viss det ikkje hadde vore for det eg har fått med meg på Brandøy, så eg føler eg står i stor takknemlighetsgjeld til dei som var leiarar den gong eg var ung.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar